Nutuk – Pdf Kitap – E Kitap

Kitap Özeti,

NUTUK PDF KİTAP İNDİR Burada, zihinlerde mevcut olmas› ihtimali bulunan baz› tereddüt dü¤ümlerinin, çözülmesini teshil için, bir hakikati beraber müflahede etmeliyiz. Tezahür eden millî mücadele, haricî istilâya karflı vatanın halâs›n› yegâne hedef addetti¤i halde bu millî mücadelenin muvaffakıyete iktiran ettikçe safha safha bugünkü devre kadar iradei millîye idaresinin bütün esasat ve eflkâlini tahakkuk ettirmesi tabiî ve gayrîkabili içtinap bir seyri tarihî idi. Bu mukadder seyri tarihîyi an’anevî itiyadatile, derhal ihtisas eden hanedan› hükümdarî ilk andan itibaren millî mücadelenin hasm› bîaman› oldu. fiimdi, Efendiler, ilk ifl olmak üzere bütün ordu ile temasa gelmek lâz›md›. Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan›na 21 Mayıs 1335 de yazdı bir flifrede “ahvali umumîyemizin almakta olduğu flekli vahimden pek mü- teessir ve mütellim oldu¤umu; millet ve memlekete medyun oldu¤umuz en son vazifei vicdanîyeyi yakından, müflterek mesai ile, en iyi ifa etmek mümkün olacak kanaatile bu son memuriyeti kabul etti¤imi; bir an evvel Erzuruma gitmek arzusunda bulundu¤umu ve fakat Samsun ve havalisinin vaziyeti, asayiflsizlik yüzünden fena bir ak›bete duçar olmak mahiyetinde bulundu¤undan buralarda birkaç gün kalmak zarureti oldu¤unu bildirdikten sonra, beni flimdiden tenvire medar olacak hususat varsa ifl’arını” rica ettim

REKLAMSIZ DİREK LİNK.

2 Comments Posted

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


PDF KİTAP İNDİR, pdf kitap indir, pdf kitap, PDF KİTAP, pdfkitapindir.com, ucretsiz pdf kitap indir, kitap oku, kitap tavsiyesi, EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR, EN YENİ KİTAPLAR, ÇOK SATAN KİTAPLAR, kitap yorum, pdf kitap oku, e-kitap, ekitap, epub kitap, kitap indir, ucretsiz kitap, kitap, roman pdf kitapları, polisiye pdf kitaplari, ask pdf kitaplari, stephen king pdf kitap indir, stephen king pdf kitap, franz kafka pdf kitap, nehir erdem pdf kitap, roman kitapları, e kitap, pdf kitaplar, ücretsiz kitap, pdf e kitap, online kitap oku, yandex pdf kitap indir, canan tan pdf kitap, azra kohen pdf kitap, dan brown pdf kitap, aeden pdf kitap, havan çiftliği pdf kitap, george orwell pdf kitap, Sabahattin Ali pdf kitap, kürk mantolu madonna pdf kitap, zülfü livaneli pdf kitap, ahmet ümit pdf kitap, Ayşe kulin pdf kitap, Suzanne Collins pdf kitap indir, chicago vampirleri pdf kitap, sosyoloji pdf kitaplari, polisiye romanlari pdf kitap, yine falda sen ciktin pdf kitap, jodi meadows pdf kitap, james patterson pdf kitap, gölgeler kraliçesi pdf kitap, kimberley freeman pdf kitap, victor hugo pdf kitap